GO-LIX


Nagradna igra Infosek 2022

Domov      Sistemski varnostni pregledi      Penetracijski testi aplikacij 

Informacijska varnost      Odzivi na incidente     Izobraževanja


IZPOLNITE ANKETO IN SE POTEGUJTE ZA BOGATE NAGRADE

Pravila nagradne igre Infosek 2022

Splošne določbe

Organizator nagradne igre "Infosek 2022" je podjetje GO-LIX, kibernetska in informacijska varnost d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme le organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke GO-LIX.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 7.9.2022 10:00 ure do vključno 30.9.2022 do 00:00 ure.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenija. Za sodelovanje ni starostne omejitve. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo:

Nepravilno ali nepopolno izpolnjen anketni vprašalnik ne bo upoštevan.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Če sodelujoči nima Linkedin profila, je upravičen do prejema nagrade. 

Nagrade

Organizator podeljuje v sklopu nagradne igre naslednje nagrade:

 1. 1. Bon za izvedbo zunanjega varnostnega pregleda v vrednosti 1.000,00 €.
  1. Nagrajenec lahko izkoristi bon brez dodatnega naročila storitev
  2. Bon velja v primeru naročila do 31.3.2023
 2. 2. 25 % popust na Nessus Pro letno licenco
  1. Popust velja v primeru naročila nove licence ali v primeru obnove licence po preteku
  2. Bon velja do 30.9.2023
 3. 3. Brezplačno izobraževanje uporabnikov o varni uporabi interneta
  1. Izobraževanje se izvede online preko spletne platforme v dolžini 60 minut.
  2. Število udeležencev izobraževanja je omejeno na največ 30
  3. Bon za izobraževanje velja do 31.3.2023
 4. 4. Varen pomnilniški ključek iStorage datAshur
  1. Varen pomnilniški ključ USB iStorage datAshur Pro USB3 256-bit 4GB
  2. Nagrajenec bo po žrebu kontaktiran po elektronski pošti ter pozvan, naj sporoči naslov za dostavo. Ključek bo nagrajencu poslan po pošti
 5. 5. Brezplačni tretma v Hiperbarični kisikovi komori
  1. Nagrado podarja podjetje Oksivital d.o.o. v Novi Gorici. https://www.facebook.com/Oksivital.kisikova.komora/
  2. Bon velja do 31.1.2023

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako je ni možno zamenjati ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator bo od dobitka nagrade v skladu z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo, s čimer je njegova davčna obveznost v celoti izpolnjena, nagrajenec pa se odpoveduje kakršnemu koli dodatnemu zahtevku do organizatorja iz naslova dohodnine.

Žrebanje ter objava rezultatov

Žrebanje bo potekalo v petek, dne 30.9.2022 računalniško, ob prisotnosti dvočlanske komisije. Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik in ga hranila eno (1) leto od zaključka žrebanja. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v pogojih nagradne igre, sme organizator žreb ponoviti. Organizator bo rezultate nagradne igre poslal vsem sodelujočim preko elektronske pošte, ki so jo vpisali v anketni obrazec, najkasneje do dne 12.10.2022. Organizator bo rezultate žrebanja objavil najkasneje 12.10.2022 na Linkedin profilu podjetja GO-LIX d.o.o. https://si.linkedin.com/company/go-lix. Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) za potrebe te nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Posredovanje osebnih podatkov (ime, priimek ter elektronski naslov) je pogoj za izročitev nagrade.

Prevzem nagrade

Organizator bo nagrajenca o prevzemu nagrade poskušal obvestiti prek email naslova najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Izžrebanec mora v petih (5) delovnih dneh po razglasitvi nagrajenca organizatorju sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade. Nagrada 1,2,3 ter 5 se nagrajencu posreduje v obliki  bona preko elektronske pošte. Za darilo 4 (USB ključek) mora nagrajenec v roku petih (5) dni poslati naslednje podatke: Ime in priimek ter naslov, kamor želi, da mu organizator posreduje nagrado po pošti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

V primeru, da organizator ne podeli nagrade iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, je  organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko spletne strani  ter Linkedin profila podjetja GO-LIX d.o.o. obvestil udeležence. V nobenem primeru udeležencem ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo, ki je posledica koriščenja nagrade.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja 'Pravilnika o nagradnih igrah' brez predhodne najave. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Linkedin ter spletni strani.

Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, v prostorih organizatorja nagradne igre, 1 leto od zaključka igre.

Politika zasebnosti se nahaja TUKAJ

Kontaktirajte nas

Info@golix.si ali +386 40 363 186

2022 GO-LIX d.o.o